Ο Σύλλογος

Ιδρύθηκε το 2016

 Ο Σύλλογος Επιστημόνων Υλικών Κρήτης ιδρύθηκε το 2016 από 21 ιδρυτικά μέλη, αποφοίτους του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έκτοτε ο κύριος στόχος του Συλλόγου ήταν η διεκδίκηση με κάθε μέσο, και βάση της αριθμητικής δυναμικής του, της ένταξης του Επιστήμονα των Υλικών σε λίστες δημόσιων φορέων, της διεκδίκησης απόκτησης ΠΕ και της νομικής στήριξης των μελών του σε περίπτωση αντιμετώπισης κάποιου επαγγελματικού προβλήματος γύρω από τον τομέα δραστηριοποίησης ενός Αποφοίτου Επιστήμης Υλικών. Η ίδρυση ενός Συλλόγου εκ του μηδενός απαιτεί προσεκτικές κινήσεις, αποτελούμενες κυρίως από γραφειοκρατικά-νομικά ζητήματα έχοντας ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση από τον πρωταρχικό στόχο.

Τον Μάρτη του 2021 έγιναν εκ νέου εκλογές όπως ορίζει το καταστατικό, δίνοντας έναν πιο ευρύ χαρακτήρα καθώς το νέο Δ.Σ αποτελείται και από αποφοίτους του τμήματος Επιστήμης Υλικών Πάτρας, με πρόεδρο τον κ. Μαθιουδάκη Γιώργο απόφοιτο του Τμήματος της Πάτρας. Η ένωση των μελών αποτελούμενη από αποφοίτους και των δύο τμημάτων έδωσε αφυπνιστική διάσταση στο Σύλλογο, και μία κινητήρια δύναμη για εγγραφή νέων μελών, με τους αποφοίτους του τμήματος της Πάτρας να συμμετέχουν πλέον και αυτοί ενεργά.