Κίνηση προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος μας την ερχόμενη εβδομάδα θα στείλει εκ νέου αίτηση στο ΥΠΑΙΘ για έκδοση εκπαιδευτικού ΠΕ  για τους αποφοίτους των τμημάτων Υλικών Πάτρας και Κρήτης. Αυτή η κίνηση γίνεται σε συνεννόηση με τα ακαδημαϊκά τμήματα Πάτρας και Κρήτης και διά νομικού αντιπροσώπου.

Σε περίπτωση άρνησης του ΥΠΑΙΘ για έκδοση του ΠΕ (το οποίο έχει γίνει σε παλαιότερες αιτήσεις) μας οδηγεί αναγκαστικά σε προσβολή (αίτηση ακύρωσης) προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Συγκεκριμένα το δικηγορικό γραφείο αναφέρει:

Εάν γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης από το ΣτΕ και τα Υπουργεία δεν συμμορφώνονται στην απόφαση, οι απόφοιτοι που κάνουν την προσφυγή (δηλαδή ο Σύλλογος) έχουν δικαίωμα να αποταθούν στον μηχανισμό συμμόρφωσης του ΣτΕ για να επιβάλει το Δικαστήριο κυρώσεις στα Υπουργεία, εφόσον δεν σεβαστούν την αμετάκλητη ακυρωτική του απόφαση. Το Δικαστήριο, έχει εξουσία να επιβάλει υψηλές χρηματικές ποινές στα Υπουργεία, εφόσον δεν συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της εκδοθησόμενης δικαστικής απόφασης, ποινές που εισπράττουν οι προσφεύγοντες. Ταυτόχρονα, η προσφυγή στο ΣτΕ επειδή οδηγεί σε έκδοση αμετάκλητης απόφασης παρέχει το δικαίωμα σε όσους ολοκλήρωσαν αυτή την δικαστική διαδικασία να ασκήσουν ακολούθως προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για να διεκδικήσουν και από εκεί αποζημίωση, λόγω μη έκδοσης του οικείου προεδρικού διατάγματος και μη συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας στα δικαστικώς κριθέντα από το ΣτΕ”.

Συναφώς, εάν κάποιος απόφοιτος δεν μετάσχει από την αρχή στην αίτηση προς τα Υπουργεία και ακολούθως στην προσφυγή προς στο ΣτΕ δεν θα μπορεί να μπει εκ των υστέρων ούτε στον μηχανισμό συμμόρφωσης, ούτε να προσφύγει στο ΕΔΔΑ, αμφότερες διαδικασίες εκ των οποίων οδηγούν σε οικονομικής φύσεως συνέπειες για τους προσφεύγοντες”

Προσφεύγοντες είναι μόνο τα ενεργά μέλη του έτους 2022.

Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να ανανεώσετε την εγγραφή σας, είτε να εγγραφείτε, στον Σύλλογο αποφοίτων με το αντίτιμο των 20€  μέχρι την Κυριάκη 17/04/22 αφενός γιατί ο Σύλλογος χρειάζεται την αριθμητική και οικονομική στήριξη όλων των αποφοίτων και αφετέρου γιατί σε περίπτωση προσφυγής στο ΣτΕ μόνο τα ενεργά εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις περαιτέρω διαδικασίες.

Την εγγραφή σας, είτε την ανανέωση της εγγραφής σας μπορείτε να την ολοκληρώσετε στην αντίστοιχη καρτέλα της ιστοσελίδας του Συλλόγου. https://msac.gr/

Φυσικά στόχος και ευχή όλων μας είναι να δεχτεί το ΥΠΑΙΘ αυτή την αίτηση και να μην ακολουθήσουμε δικαστική οδό για να εφαρμοστούν τα επαγγελματικά δικαιώματά μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *