Ενημερωτικό Δελτίο

ΘΕΜΑ: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που σχετίζονται με δραστηριότητες αποφοίτων Επιστημόνων Υλικών

Τι είναι ο ΚΑΔ;

ΚΑΔ είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία στην εφορία. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης.

Είναι απαραίτητο να δηλωθεί ένας κύριος ΚΑΔ και μετά όσοι δευτερεύοντες επιθυμεί κάποιος, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους. Υπάρχει το δικαίωμα να ασχοληθεί κάποιος με όσες δραστηριότητες επιθυμεί. Δεν υπάρχει έλεγχος από την εφορία εάν ο ΚΑΔ που χρησιμοποιείται σχετίζεται με την ειδικότητα του εργαζομένου αρκεί να σχετίζεται με την πραγματική δραστηριότητα του εργαζομένου πραγματοποιείται στην εταιρία.

Ο ΚΑΔ δείχνει δραστηριότητα και όχι ταυτότητα ειδίκευσης


Απόφοιτοι επικοινώνησαν με τον σύλλογο και αναρωτήθηκαν ποιος ΚΑΔ είναι ο κατάλληλος για τις επαγγελματικές δραστηριότητες τους και αν ήταν εφικτό να εκδοθεί νέος ΚΑΔ σχετιζόμενος με ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ.

Ο σύλλογος άμεσα κινητοποιήθηκε και ήρθε σε επικοινωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ)  και πιο συγκεκριμένα  με την Δ/NΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Φ.Ε.) ζητώντας να καθοδηγηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση νέου ΚΑΔ σχετιζόμενος με ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Το συγκεκριμένο τμήμα της ΑΑΔΕ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον σύλλογο ύστερα από μελέτη του αιτήματος μας και τον ενημέρωσε τα εξής:

Η Δ/NΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Φ.Ε.) μελετάει τα αιτήματα έκδοσης νέων ΚΑΔ και κρίνει εάν πραγματικά υπάρχει ανάγκη έκδοσης τους ή προσπαθεί η ίδια υπηρεσία να προτείνει κάποιον ήδη υπάρχον ΚΑΔ.

Η ΑΑΔΕ πλέον δεν εκδίδει εύκολα νέους ΚΑΔ εκτός αν υπάρχει κάποια εξεζητημένη περίπτωση. Προσπαθεί να εντάσσει δραστηριότητες σε ήδη υπάρχοντες ΚΑΔ.

Ύστερα από μελέτη του αιτήματος μας η ΑΑΔΕ έκρινε, συμπερασματικά, ότι  η ε δεν χρήζει ανάγκης έκδοσης νέου ΚΑΔ για τους απόφοιτούς Επιστήμης των Υλικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών διότι καλυπτόμαστε από ήδη υπάρχοντες ΚΑΔ.

Πιο συγκεκριμένα η πρόταση της ΑΑΔΕ είναι οι απόφοιτοι των τμημάτων μας που δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο μας να εντάσσονται  στους εξής ΚΑΔ:

  • 72.19.19 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες

Και πιο συγκεκριμένα στην υποκατηγορία 01

72.19.19.01 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα

  • 72.19.29.08 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών

Επίσης διευκρινίστηκε ότι ο ΚΑΔ αφορά δραστηριότητα και όχι ταυτότητά/ειδικότητα εργαζομένων.

Η εφορία είναι καλυμμένη αν κάθε απόφοιτός μας εντάσσεται σε αυτούς τους ΚΑΔ για δραστηριότητες τέτοιου τύπου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *