Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: Αίτημα τροποποίησης του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄) σχετικά με το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και ένταξη του πτυχίου «Επιστήμης των Υλικών» και του πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης- ΠΕ Περιβάλλοντος από την Περιφέρεια Κρήτης.

Στις 09/07/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δρ. Ε. Κουφάκη, Αντιπροέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων Υλικών Κρήτης, καθώς και της Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια κ. Α. Μητράκη και Καθηγήτρια κ. Μ. Βαμβακάκη, αντίστοιχα, με την Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς Ευχαριστία Κουτεντάκη της Περιφέρειας Κρήτης και συζητήθηκε το θέμα μη ένταξης των αποφοίτων των τμημάτων «Επιστήμης των Υλικών» και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» στο Εθνικό Προσοντολόγιο στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης- ΠΕ Περιβάλλοντος.

Στην συνέχεια της παραπάνω συνάντησης στις 21/7/2021 επιδόθηκε αίτημα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το οποίο, το γνωστικό αντικείμενο των δύο τμημάτων, εμπίπτει στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος του Π.Δ. 50/2001, Προσοντολογίου, για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Στις 04/8/2021 η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Αντιπεριφερειάρχη κας Κουμεντακη, απεστάλη υπόμνημα υποστήριξης του παραπάνω αιτήματος (με επισύναψη το αίτημα του Τμήματος), στο Υπουργείο Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα στον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη με αναφορά στην εξέταση και στη θετική ανταπόκριση στο αίτημα για τροποποίηση του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄) που αφορά το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και την ένταξη των πτυχιούχων και των δύο τμημάτων στο ΠΕ Περιβάλλοντος.

Τέλος, στις 11/8/21 ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν Κεραμέως επισυνάπτοντας τα έγγραφα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη των πτυχιούχων της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών και Επιστήμης Υλικών στο Εθνικό Προσοντολόγιο και συγκεκριμένα στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και αιτείται την ικανοποίηση του αιτήματος με αναμόρφωση του Π.Δ. 50/2001 και την ενημέρωση της στη Βουλή.

Οι άνωθεν και προγενέστερα αναφερόμενες (Δελτίο Τύπου/04/08/2021) συντονισμένες ενέργειες του ΣΕΥΚ από τους εκπροσώπους και των δύο Τμημάτων αποτελούν ισχυρά μέσα πίεσης προς το Υπουργείο Εσωτερικών και θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν τα εχέγγυα για την διεκπεραίωση του φλέγοντος ζητήματος μας.

    Ο  Πρόεδρος                                                                                 H Γραμματέας

Μαθιουδάκης Γεώργιος                                            Αποστολοπούλου Μαρία                                                          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *