ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αίτημα τροποποίησης του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄) σχετικά με το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και ένταξη του πτυχίου «Επιστήμης των Υλικών» και του πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης- ΠΕ Περιβάλλοντος.

Στις 20/07/2021 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση του Δρ. Γ. Μαθιουδάκη, Προέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων Υλικών Κρήτης, καθώς και του Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή κ. Ι. Γαλανάκη, με τον Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κ. Ανδρέα Φίλια.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για ένα μείζον πρόβλημα, που παραμένει άλυτο  εδώ και μία εικοσαετία, αδικώντας χιλιάδες αποφοίτους των δύο Τμημάτων. Συγκεκριμένα ο κος Μαθιουδάκης επέδωσε υπόμνημα του Συλλόγου των Αποφοίτων καθώς και παλαιότερα έγγραφα των δύο Τμημάτων που απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα και από τη συζήτηση που διεξήχθη, το γνωστικό αντικείμενο των δύο Τμημάτων, συνεπώς και των πτυχιούχων τους, εμπίπτει πλήρως στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος του προσοντολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος εμπεριέχει ήδη συναφή/όμορα πτυχία θετικών επιστημών όπως Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας με τα οποία η Επιστήμη των Υλικών έχει πολύ μεγάλη συνάφεια και συγγένεια.

Ο κ. Μαθιουδάκης με βάση τα παραπάνω, μετέφερε την απογοήτευση και δίκαιη αγανάκτηση των αποφοίτων των δύο Τμημάτων, όπως βέβαια και την εγκυρότητα της θέσης τους για ένταξη των πτυχίων στον κλάδο του Εθνικού Προσοντολογίου ΠΕ Περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι θα μπορούν οι απόφοιτοι να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, θα υλοποιηθεί και η απαραίτητη εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.

Τέλος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φίλια, συνέταξε και απέστειλε υπόμνημα, επισυνάπτοντας, το υπόμνημα του Συλλόγου Αποφοίτων καθώς και τα παλαιότερα υπομνήματα των δύο τμημάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα στον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη με αναφορά στην εξέταση και στη θετική ανταπόκριση στο αίτημα για τροποποίηση του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄) που αφορά το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και την ένταξη των πτυχιούχων και των δύο τμημάτων στο ΠΕ Περιβάλλοντος.

Παράλληλα στις 9/07/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δρ. Ε. Κουφάκη, Αντιπροέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων Υλικών Κρήτης, καθώς και της Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια κ. Α. Μητράκη και της Αντιπροέδρου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια κ. Μ. Βαμβακάκη  με την Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς Ευχαριστία Κουτεντάκη της Περιφέρειας Κρήτης.

Αντιστοίχως, εκφράστηκε το παραπάνω πρόβλημα. Αντίστοιχο υπόμνημα θα σταλεί και από την Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την διπλή πίεση προς το Υπουργείο Εσωτερικών δίνοντας έμφαση στο φλέγον θέμα μας.         

                 Ο  Πρόεδρος                                                                                          H Γραμματέας

Μαθιουδάκης Γεώργιος                                                               Αποστολοπούλου Μαρία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *