Θέσεις εργασίας

Η παρούσα ενέργεια είναι μία προσπάθεια βοήθειας των αποφοίτων ως προς την εύρεση εργασίας. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να συμμετέχει ο καθένας. Απλώς αναρτώντας θέσεις εργασίας που μπορεί να γνωρίζει είτε να έχει έχει δει ότι αναζητούνται απο εταιρίες επιστήμονες των υλικών.

One response to “Θέσεις εργασίας”

 1. Μιχάλης Avatar

  H ROLCO-BIANIΛ A.E., η μεγαλύτερη βιομηχανία απορρυπαντικών, αναζητεί για το τμήμα R&D, Τεχνολόγο υλικών συσκευασίας

  ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  Συντηρεί το αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών,
  Εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους και ελέγχει την συμπεριφορά των υλικών στην διάρκεια της παραγωγής,
  Συμμετέχει στη βελτίωση των υλικών συσκευασίας από πλευράς ποιότητας και κόστους,
  Διατηρεί δεδομένα ανά προμηθευτή για πιθανά προβλήματα και αστοχίες των υλικών.
  Ελέγχει και επιβεβαιώνει την τήρηση των απαιτήσεων της Νομοθεσίας για τα υλικά ή τις πηγές τους.
  Ενημερώνει τους προμηθευτές για πιθανά προβλήματα ή νέες απαιτήσεις.
  AΠAPAITHTA ΠPOΣONTA

  Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Επιστήμης Υλικών ή παρεμφερές
  Ικανότητα Επικοινωνίας & Συνεργασίας
  Για τους άντρες ->Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Πολύ καλή γνώση Λειτουργίας Η/Υ – Microsoft Office
  Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  Πιθανή προϋπηρεσία σε θέσεις προγραμματισμού ή παραγωγής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “Θέσεις εργασίας”

 1. H ROLCO-BIANIΛ A.E., η μεγαλύτερη βιομηχανία απορρυπαντικών, αναζητεί για το τμήμα R&D, Τεχνολόγο υλικών συσκευασίας

  ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  Συντηρεί το αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών,
  Εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους και ελέγχει την συμπεριφορά των υλικών στην διάρκεια της παραγωγής,
  Συμμετέχει στη βελτίωση των υλικών συσκευασίας από πλευράς ποιότητας και κόστους,
  Διατηρεί δεδομένα ανά προμηθευτή για πιθανά προβλήματα και αστοχίες των υλικών.
  Ελέγχει και επιβεβαιώνει την τήρηση των απαιτήσεων της Νομοθεσίας για τα υλικά ή τις πηγές τους.
  Ενημερώνει τους προμηθευτές για πιθανά προβλήματα ή νέες απαιτήσεις.
  AΠAPAITHTA ΠPOΣONTA

  Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Επιστήμης Υλικών ή παρεμφερές
  Ικανότητα Επικοινωνίας & Συνεργασίας
  Για τους άντρες ->Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Πολύ καλή γνώση Λειτουργίας Η/Υ – Microsoft Office
  Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  Πιθανή προϋπηρεσία σε θέσεις προγραμματισμού ή παραγωγής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *