Αιτηση εγγραφης


  Τμήμα αποφοίτησης*

  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
  Έχοντας ενημερωθεί σχετικά με το άρθρο 6, γενικά, και 61ο, ειδικά, του ΕΕ2016/697 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR): «Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς», Συναινώ:

  Αποδεικτικό πληρωμής:
  Πληρωμή του ποσού εγγραφής (20€) στον λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα GR9001102050000020501114068 (όνομα δικαιούχου Σ Ε Υ Κ) (ετήσια συνδρομή)

  (Αρχεία .jpg, png,.gif .doc .pdf ,.csv]

  Παρακαλούμε ανεβάστε το πτυχίο/μεταπτυχιακό σας

  (Αρχεία .jpg, .png, .gif, .doc, .pdf , .csv]

  Με την αίτηση εγγραφής μέλους στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΕΥΚ) συναινώ με τα γραφόμενα στο Άρθρο 4 του Καταστατικού του Συλλόγου με τον τίτλο ΜΕΛΗ, στο Άρθρο 6 του καταστατικού με τον τίτλο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ καθώς και στα Άρθρα 7 και 8 του καταστατικού με τίτλους ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ. Σε κάθε περίπτωση επί των συγκεκριμένων άρθρων, ζητήστε όπως ενημερωθείτε επί του καταστατικού. Σύμφωνα με τα παραπάνω επιθυμώ την εγγραφή μου ως μέλος του Συλλόγου.

  Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής της αίτησης επικοινωνήστε με το email msac@materials.uoc.gr